Araç Belediyesi
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ PARKI BÜFESİ İHALE İLANI
Geri
07.04.2023

İLAN

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yukarı Araç Mahallesi Karaağaç Sokak üzerinde bulunan Araç Çanakkale Şehitler Parkında bulunan büfenin 1 (bir) yıllığına 2023 yılı için sezonluk olarak (Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül) beş ay çalıştırılmak için kiraya verilmek üzere, Belediye Encümeninin 05/04/2023 tarih ve 21 sayılı kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c ve 45. maddeleri gereği Açık Teklif (artırma) usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

 1. İhale Belediye Encümeninden oluşan komisyon huzurunda Belediye toplantı salonunda yapılacaktır.
  1. İhale günü                         : 19 / 04 /2023 Çarşamba günü saat 14:30
  2. Sezonluk muamman bedeli : 7.500,00 TL.
  3. Geçici teminatı                  : 225,00 TL
  4. Kesin Teminat                  : İhale tamamlandığında Bedelinin (yüzde) %6’sı kadar alınır.
 2. Taleplilerin ihale geçici teminatını 19/04/2023 çarşamba günü saat 12:00’a kadar Belediyemiz tahsilat servisine yatırmaları şarttır.
 3. Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yer alan şahıslar ihaleye katılamaz.
 4. İhaleye katılmak isteyenler aşağıda (a), (b), (c) , (d)bentlerinde yazılı evrakları ihale saatinden önce ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır.
 1. Geçici teminat makbuzu,
 2. Kanuni ikametgâh belgesi
 3. Nüfus cüzdanı sureti
 4. Araç Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.

 

İhale ile ilgili şartname mesai saatlerinde Belediye Tahsilat Servisinde görülebilir. Duyurulur. 07/04/2023