Araç Belediyesi
BELEDİYE AİLE ÇAY BAHÇESİ İHALE İLANI
Geri
06.04.2023

İ L A N

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle Kastamonu Caddesi üzerinde bulunan Belediye Aile Çay Bahçesi 1 (bir) yıllığına sezonluk olup, (Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül) beş ay çalıştırılmak için kiraya verilmek üzere Belediye Encümeninin 05/04/2023 tarih ve 20 sayılı kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c ve 45. maddeleri gereği Açık Teklif (artırma) usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

 1. İhale Belediye Encümeninden oluşan komisyon huzurunda Belediye toplantı salonunda yapılacaktır.
  1. İhale günü                           : 19/04 /2023 Çarşamba günü Saat 14.00
  2. Sezonluk muamman bedeli : 53.000,00 TL.
  3. Geçici teminatı                   : 1.600,00 TL

d-Kesin Teminat                     : İhale tamamlandığında Bedelinin (yüzde) %6’sı kadar alınır.

 1. Taleplilerin ihale geçici teminatını 19/04/2023 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar Belediyemiz tahsilat servisine yatırmaları şarttır.
 2. Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yer alan şahıslar ihaleye katılamaz.
 3. İhaleye katılmak isteyenler aşağıda (a), (b), (c), (d)bentlerinde yazılı evrakları ihale saatinden önce ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır.
 1. Geçici teminat makbuzu,
 2. Kanuni ikametgâh belgesi
 3. Nüfus cüzdanı sureti
 4. Araç Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.

 

İhale ile  ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Belediye Tahsilat Servisinde ve  Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir

Duyurulur. 06/04/2023