Araç Belediyesi
07.05.2024

T.C.

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

( Meclis Başkanlığı )

İ L A N

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

07/05/2024 tarihinde yapılan Mayıs 2024 Belediye meclis toplantısında alınan 28 – 29 – 30 – 31 sayılı kararlar 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi gereği 10/05/2024 tarih ve 4311 sayılı yazımız ile Kaymakamlık Makamına gönderilmiş olup, meclis kararları özetleri aşağıda sunulduğu gibidir. 13/05/2024

 

       ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ MAYIS / 2024 MECLİS KARARI  

Karar Tarihi

07.05.2024

Karar Sayısı

28

Karar Konusu

2023 Mali Yılı Belediye Gelir-Gider Kesin Hesabı Hakkında Görüşülmesi.

K A R A R   M E T N İ

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64’üncü maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40'ıncı maddesinin 1.  Fıkrası gereği Belediye Başkanlığımız 2023 mali yılı kesin hesabı Belediye Başkanı tarafından incelenerek Nisan ayı içinde encümene sunularak, Encümenin 30/04/2024 tarih ve 30 sayılı kararı ile 2023 Mali Yılı Kesin Hesabının uygunluğuna ve belediye meclise sunulmasına karar verilmiştir. 

2023 MALİ YILI BELEDİYE GİDER KESİN HESAP RAPORU

 

2023 Mali yılı gider tahmini 35.000.000,00TL olarak kabul edilmiş yılı içerisinde 12.000.000,00TL ek bütçe yapılmıştır.

2023 Mali yılı içerinde noksanlık bulunan ödeneklere 13.899.243,00 TL aktarma yapılmıştır.

2023 Mali yılı gider bütçe hesabında bulunan ve sarf olmayan ödeneklerden arta kalan 946.725,25TL imha edilmiştir.

2023 Mali yılı içeresinde 46.053.274,75TL harcama yapılmıştır.

2023 MALİ YILI BELEDİYE GELİR KESİN HESAP RAPORU

 

2023 Mali yılı gelir tahmini 35.000.000,00TL olarak kabul edilmiş yılı içerisinde 12.000.000,00 TL ek bütçe yapılmıştır.

2023 Mali yılı içerinde 42.837.893,76TL tahakkuk ettirilmiştir.

2022 yılından devreden tahakkuk artığı 8.904.145,30TL olup,2023 yılı toplam tahakkuku 51.742.039,06TL’dir.

Tahakkuk eden gelirlerden 41.592.254,98 TL tahsil edilmiş,23.981,53 TL tahsilattan red ve iade yapılmış olup, 41.568.273,45TL net tahsilat yapılarak 2024 yılına 10.149.784,08TL devredilmiştir.

Tahsilat oranı %80,34’ dür.

     2023 Mali Yılı Gelir Gider Kesin Hesabının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 64. Maddesi ve Mahalli İdareler ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. Maddesine istinaden yukarıdaki şekilde kabul edilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ MAYIS / 2024 MECLİS KARARI  

Karar Tarihi

07.05.2024

Karar Sayısı

29

Karar Konusu

Su Ücret Tarifesi Hakkında Görüşülmesi

K A R A R   M E T N İ

Yapılan işaretle oylama sonucunda; İlçemiz merkezinde ikamet eden Belediye başkanlığımıza borcu olmayan, ikamet ettiği meskende aboneliği kendi adına olan, kiracı olanların oturdukları meskende kendi adına kiracı abonesi olan emekli, dul, yetim ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın durumlarını gösteren belgelerle birlikte şahsen belediyemize müracaat etmesi kaydıyla; ikamet ettiği meskenlerde 2024 Mali Yılı Belediye Tasdike Tabi Olan Tarifeleri su ücret tarife cetvelinde belirlenen mesken su ücretlerinde 31/12/2024 tarihine kadar %50 indirim yapılmasına, kararın gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

 

       ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ MAYIS / 2024 MECLİS KARARI  

Karar Tarihi

07.05.2024

Karar Sayısı

30

Karar Konusu

Belediyemiz Taşınmazlarının Tapu Müdürlüğündeki İşlemleri İçin Yetkili Belirlenmesi.

K A R A R   M E T N İ

 Tapu müdürlüklerinde Belediyemiz taşınmazları üzerinde yapılacak ihdas, tevhid, ifraz, yola terk, parka terk, vb. tüm tapu ile ilgili işlemleri ve taşınmaz alım satım işlemlerinin Belediyemiz adına yürütülmesi için Belediye Başkanı Süleyman YAZKAN’a yetki verilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

       ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ MAYIS / 2024 MECLİS KARARI  

Karar Tarihi

07.05.2024

Karar Sayısı

31

Karar Konusu

Araç Anadolu İmam Hatip Lisesinin Halk Oyunları İçin Yöresel Kıyafet İhtiyacının Karşılanması Talebinin Görüşülmesi.

K A R A R   M E T N İ

5393 sayılı kanununun 14/b Maddesi gereği İlçemiz Araç Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programında halk oyunları ekibinin kullanacağı yöresel kıyafetlerin Belediyemiz tarafından temin edilmesine, kararın gereği için Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir

 

 

 

 

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI