Araç Belediyesi
12.03.2024

 

 

T.C.

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

( Yazı İşleri Müdürlüğü )

 

 

 

 

 

 

 

Servis : Yazı İşleri Müdürlüğü

11/03/2024

Konu  : Mart /2024 Meclis Kararları                                                            

            Askı İlanı

 

     

 

 

 

 

ARAÇ BELEDİYESİ İLAN İŞLERİ SERVİSİNE

 

 

            5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi gereği 08/03/2024 tarih ve 4083 sayılı yazımız ile Kaymakamlık Makamına gönderilen Belediye Meclisi 05/03/2024 tarihli Mart/2024 Olağan Meclis Toplantısında alınan 13 – 14 sayılı meclis kararları 11/03/2024 tarihinde Kaymakamlık Makamınca 1081 kayıt numarası ile kayıt altına alınmıştır. Belediye Meclis karar ve ekleri yazımız ekinde sunulmuştur. Belediyemiz ilan panosunda asılı tutulmak sureti ile askı ilanının yapılması ve askı ilanı yapıldığına dair tutanağın Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesi hususunda,

 

            Gereğini bilgilerinize rica ederim.

 

 

 

 

 

Ayhan ERGİN

Yazı İşleri Müdür V.

 

 

 

 

 

Eki : 1 ad. İlan metni (1 sayfa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

( Meclis Başkanlığı )

 

İ L A N

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi gereği 08/03/2024 tarih ve 4083 sayılı yazımız ile Kaymakamlık Makamına gönderilen Belediye Meclisi 05/03/2024 tarihli Mart/2024 Olağan Meclis Toplantısında alınan 13 – 14 sayılı meclis kararlarının metinleri ve ekleri aşağıda sunulduğu gibidir.

 

       ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ MART/2024 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

05.03.2024

Karar Sayısı

13

Karar Konusu

Belediyemize Ait Adil Acar Elektrik Enerji Üretim A.Ş’nin Sermaye Artırımı Yapılması

K A R A R   M E T N İ

 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (i) bendinde “Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.” Denildiğinden      

Sermayesinin tamamı Araç Belediye Başkanlığına ait Adil Acar Elektrik Enerji Üretim Anonim Şirketinin mevcut 1.200.000,00TL olan sermayesinin 4.000.000,00TL'nin nakdi ödenerek 5.200.000,00TL'ye çıkartılmasına Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ MART/2024 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

05.03.2024

Karar Sayısı

14

Karar Konusu

İlçemizdeki Okulların Taleplerinin Karşılanması Hakkında Görüşülmesi.

K A R A R   M E T N İ

Belediye Başkanı Satılmış SARIKAYA 05/03/2024 tarihli önergesinde ilçemizde Belediyemizde malzeme talebinde okulların   ihtiyaçlarının karşılanması konusunun belediye meclis başkanlığına sunmuş olup, İlçemiz General Şükrü Kanatlı Ortaokulu 01/03/2024 tarih ve 97942552 sayılı yazısı ile sınıflarda kullanılmak üzere 3,20 m. 48 adet karartma perde, İlçemiz Araç Çok Programlı Anadolu Lise Müdürlüğü 04/03/2024 tarih ve 98030460 sayılı yazıları ile okul kütüphanesi için U şeklinde masa ve görsel sanatlar dersliğinde kullanılmak üzere 20 adet şövaleye talep etmiştir.      

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Üçüncü bölümü, Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Belediye Görev ve Sorumlulukları madde 14/b maddesinde; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir; cem evlerinin yapım, bakım ve onarımını yapabilir. Denildiğinden,

      5393 sayılı kanununun 14/b Maddesi gereği İlçemiz General Şükrü Kanatlı Ortaokulu Müdürlüğünün ve Araç Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğünün taleplerinin karşılanmasına, kararın gereği için Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI