Araç Belediyesi
12.03.2024

       ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ MART/2024 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

05.03.2024

Karar Sayısı

13

Karar Konusu

Belediyemize Ait Adil Acar Elektrik Enerji Üretim A.Ş’nin Sermaye Artırımı Yapılması

K A R A R   M E T N İ

 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (i) bendinde “Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.” Denildiğinden      

Sermayesinin tamamı Araç Belediye Başkanlığına ait Adil Acar Elektrik Enerji Üretim Anonim Şirketinin mevcut 1.200.000,00TL olan sermayesinin 4.000.000,00TL'nin nakdi ödenerek 5.200.000,00TL'ye çıkartılmasına Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ MART/2024 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

05.03.2024

Karar Sayısı

14

Karar Konusu

İlçemizdeki Okulların Taleplerinin Karşılanması Hakkında Görüşülmesi.

K A R A R   M E T N İ

Belediye Başkanı Satılmış SARIKAYA 05/03/2024 tarihli önergesinde ilçemizde Belediyemizde malzeme talebinde okulların   ihtiyaçlarının karşılanması konusunun belediye meclis başkanlığına sunmuş olup, İlçemiz General Şükrü Kanatlı Ortaokulu 01/03/2024 tarih ve 97942552 sayılı yazısı ile sınıflarda kullanılmak üzere 3,20 m. 48 adet karartma perde, İlçemiz Araç Çok Programlı Anadolu Lise Müdürlüğü 04/03/2024 tarih ve 98030460 sayılı yazıları ile okul kütüphanesi için U şeklinde masa ve görsel sanatlar dersliğinde kullanılmak üzere 20 adet şövaleye talep etmiştir.      

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Üçüncü bölümü, Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Belediye Görev ve Sorumlulukları madde 14/b maddesinde; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir; cem evlerinin yapım, bakım ve onarımını yapabilir. Denildiğinden,

      5393 sayılı kanununun 14/b Maddesi gereği İlçemiz General Şükrü Kanatlı Ortaokulu Müdürlüğünün ve Araç Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğünün taleplerinin karşılanmasına, kararın gereği için Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI