Araç Belediyesi
2023- EKİM AYI KARAR ÖZETLERİ
Geri
04.10.2023

 

T.C.

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

( Meclis Başkanlığı )

 

 

       ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ EKİM / 2023 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

03.10.2023

Karar Sayısı

42

Karar Konusu

2024 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi Hakkında Görüşülmesi.

K A R A R   M E T N İ

      Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/09/2023 tarihli gerekçe raporu üzerine; Belediyemizin 2024-2026 Mali Yılı Bütçe Tasarısı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 62. maddesine istinaden hazırlık bütçesi 70.000.000,00TL gelir, 70.000.000,00TL gider olarak hazırlanarak encümene sunulmuştur.      

Belediye Encümeninin 27/09/2023 tarih ve 54 sayılı kararı ile Mali Yılı Bütçe Tasarısı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 26. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. maddesi “a” bendi gereğince aynen kabulüne ve yine aynı kanunun 62. maddesine istinaden Belediye Meclisine sunulmasına karar verilmiştir.                     

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. Maddesi gereği 2024 Mali Yılı Belediye Hazırlık Bütçesini incelenmek üzere Belediye Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ EKİM / 2023 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

03.10.2023

Karar Sayısı

43

Karar Konusu

Çay Mahallesi 118 Ada Üzerinde İmar Planı Tadilatı Yapılması.

K A R A R   M E T N İ

Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda İlçemiz Çay Mahallesi sınırları içinde bulunan 118 numaralı adada imar planı tadilatı yapılması konusunun incelenmesi için Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

       ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ EKİM / 2023 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

03.10.2023

Karar Sayısı

44

Karar Konusu

Çay Mahallesi 126 Ada 25, 26, 27 Parsellerde İlave İmar Planı Yapılması.

K A R A R   M E T N İ

      İlçemiz Çay Mahallesi sınırları içinde bulunan 126 ada 25, 26, 27 parselleri kapsayacak şekilde ilave imar planı yapılması konusunun incelenmesi için Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI