Araç Belediyesi
2023 - NİSAN KARAR ÖZETLERİ
Geri
10.04.2023

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi gereği 07/04/2023 tarih ve 2869 sayılı yazımız ile Kaymakamlık Makamına gönderilen Belediye Meclisi 04/04/2023 tarihli Nisan/2023 Olağan Meclis Toplantısında alınan 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 sayılı meclis kararlarının metinleri ve ekleri aşağıda sunulduğu gibidir.    

 

       ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ NİSAN / 2023 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

04.04.2023

Karar Sayısı

15

Karar Konusu

Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelikleri Seçiminin Yapılması

K A R A R   M E T N İ

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinin 1. fıkrasındaki “Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.” ve aynı maddenin 2. fıkrasındaki “İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” hükümleri gereği;              

1-Plan ve Bütçe Komisyonunun 1 (bir) yıllık süre için 3 (üç) üyeden oluşmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.              

 2-Üye sayısı üç olarak belirlenen Plan ve Bütçe Komisyonunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinin 2. fıkrası hükmü gereği, Belediye Meclisimizdeki siyasi parti gruplarının (Cumhuriyet Halk Partisi grubunun Meclis üye sayısı: 5, Adalet ve Kalkınma Partisi grubunun Meclis üye sayısı: 3, İyi Parti grubunun Meclis üye sayısı :2, Meclisteki üye sayılarının Meclis üye tam sayısına oranlanması sonucunda; İhtisas Komisyonunun Cumhuriyet Halk Partisi grubundan 2 (iki) üye, Adalet ve Kalkınma Partisi grubundan 1 (bir) üye olmak üzere,              

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği için: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Meclis Üyeleri Üyeleri Aziz ÖZELCİ, Yavuz ÇAPRAZ’ın Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Meclis Üyesi İbrahim ALAYBEYOĞLU’u aday olarak belirlemiştir.              

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği için işaretle yapılan oylama sonucunda; bir yıl süre ile görev yapmak üzere aşağıda isimleri yazılı olan Meclis Üyeleri, oy birliği ile seçilmişlerdir. Durum Belediye Meclisine aynen bildirilmiştir.            PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ÜYELERİ      

1- Aziz ÖZELCİ  (CHP Grubundan) 2- Yavuz ÇAPRAZ  (CHP Grubundan)                

3- İbrahim ALAYBEYOĞLU (AKP Grubundan)

 

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ NİSAN / 2023 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

04.04.2023

Karar Sayısı

16

Karar Konusu

Belediye İmar Komisyonu Üyelikleri Seçiminin Yapılması.

K A R A R   M E T N İ

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinin 1. fıkrasındaki “Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.” ve aynı maddenin 2. fıkrasındaki “İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” hükümleri gereği;                

1-İmar Komisyonunun 1 (bir) yıllık süre için 3 (üç) üyeden oluşmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.            

2-Üye sayısı üç olarak belirlenen İmar Komisyonunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinin 2. fıkrası hükmü gereği, Belediye Meclisimizdeki siyasi parti gruplarının (Cumhuriyet Halk Partisi grubunun Meclis üye sayısı: 5, Adalet ve Kalkınma Partisi grubunun Meclis üye sayısı: 3, İyi Parti grubunun Meclis üye sayısı :2, Meclisteki üye sayılarının Meclis üye tam sayısına oranlanması sonucunda; İhtisas Komisyonunun Cumhuriyet Halk Partisi grubundan 2 (iki) üye, Adalet ve Kalkınma Partisi grubundan 1 (bir) üye olmak üzere,              

İmar Komisyonu Üyeliği için: : Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Meclis Üyeleri Üyeleri İrem Yasemin SAVAŞ, Yavuz ÇAPRAZ’ın Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Meclis Üyesi Adem ÖZDEMİR’i aday olarak belirlemiştir                İmar Komisyonu Üyeliği için işaretle yapılan oylama sonucunda; bir yıl süre ile görev yapmak üzere aşağıda isimleri yazılı olan Meclis Üyeleri, oy birliği ile seçilmişlerdir.  Durum Belediye Meclisine aynen bildirilmiştir.         İMAR KOMİSYONU ÜYELERİ

1. İrem Yasemin SAVAŞ  (CHP Grubundan) 2. Yavuz ÇAPRAZ (CHP Grubundan)

3. Adem ÖZDEMİR (AKP Grubundan)

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ NİSAN / 2023 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

04.04.2023

Karar Sayısı

17

Karar Konusu

Belediye Encümen Üyelikleri Seçiminin Yapılması

K A R A R   M E T N İ

5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (b) fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyeleri arasından 2 ( iki) Encümen Üyesinin seçimi için yapılan gizli oylama sonucunda;              

Belediye Meclis Üyesi Tevfik Demir ÖZDEMİR’in 9 (dokuz) oy,  Belediye Meclis Üyesi Sultan SAVAŞCI’ nın 9 (dokuz) oy, Belediye Meclis Üyesi Adem ÖZDEMİR’in 1 (bir) oy  oy aldıkları görülmüş olup,      Encümen Üyeliği için yapılan gizli oylama sonucunda; bir yıl süre ile görev yapmak üzere aşağıda isimleri yazılı olan Meclis Üyeleri, Belediye Encümen Üyeliklerine seçildikleri anlaşılmakla, durum Belediye Meclisine aynen bildirildi.         

ENCÜMEN ÜYELERİ

1. Tevfik Demir ÖZDEMİR   2. Sultan SAVAŞCI

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ NİSAN / 2023 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

04.04.2023

Karar Sayısı

18

Karar Konusu

2022 Mali Yılı Belediye Denetim Komisyonu Raporu Hakkında Belediye Meclisine Bilgi Verilmesi.

K A R A R   M E T N İ

2022 MALİ YILI BELEDİYE GİDER CETVELİ

2022 MALİ YILI BELEDİYE GELİR CETVELİ

Personel Giderleri

5.146.732,85TL

Vergi Gelirleri

1.697.769,40TL

SGK Devlet primleri

780.706,26TL

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

 3.389.696,94TL

Mal ve Hizmet Alımları

16.445.690,49TL

Alınan Bağış ve Yardım Gelirleri

2.018.274,03TL

Cari Transferler

341.507,05TL

Diğer gelirler

15.182.084,71TL

Faiz Giderleri

1.520.475,23TL

Sermaye gelirleri

         277.967,00TL        

Sermaye Giderleri

4.720,00TL

 

 

Sermaye Transferleri

204.783,81TL

 

 

TOPLAM

24.444.615,69TL 

TOPLAM

22.565.792,08TL

 

 

 

 

YIL SONU İTİBARİYLE BELEDİYE BORÇLARI

YIL SONU İTİBARİYLE BELEDİYE LACAKLARI

Devreden Kredi Borcu

352.333,33TL

Vergi Alacakları

 

TOPLAM

352.333,33TL

Kira Alacakları

 

YIL SONU İTİBARİYLE BELEDİYE BANKA MEVDUATI

Su Alacakları

 

Banka Mevcudu (kullanılabilir)

1.244,97TL

 

 

Blokeli Banka Mevcudu

781.209,78TL

 

Gecikme Zammı Hariç

TOPLAM

782.454,75TL

TOPLAM

1.981.103,05TL

YIL SONU İTİBARİYLE BELEDİYE CARİ EMANETLERİ

Cari Emanetler

 

10.674.032,48TL

TOPLAM

 

10.674.032,48TL

 

 

 

 

2022 YILI 31/12/2022 TARİHİ İTİBARİYLE BELEDİYE BORÇLARI

ALINAN DEPOZİTO VE TAZMİNATLAR HESABI

 950.560,39TL

EMANETLER HESABI

 210.588,76TL

ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI

 747.642,96TL

ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI

 224.486,66TL

FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI

 67.999,65TL

BANKA KREDİLERİ HESABI

 352.333,33TL

CARİ EMANETLER HESABI

 10.674.032,48TL

TOPLAM

 13.227.644,23TL

           

      Araç Belediye Başkanlığının 2022 mali yılı işlemlerle ilgili olarak Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan Denetim Raporu Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereği Meclis Başkanı tarafından okunarak Belediye Meclisine bilgi verildi.

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ NİSAN / 2023 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

04.04.2023

Karar Sayısı

19

Karar Konusu

Otobüs Tahsisi

K A R A R   M E T N İ

06 Şubat 2023 tarihinde  Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen deprem felaketinde, depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere 37 AAY 765 plaka numaralı MAN SL 200 otobüsün mutfak- aş evi olarak ve  37 HF 114 plaka numaralı MAN SL 200 otobüsün tuvalet olarak kullanılmak üzere Hatay Büyükşehir Belediyesine 1 (bir) yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesine  oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ NİSAN / 2023 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

04.04.2023

Karar Sayısı

20

Karar Konusu

Yeni Mah. 440 Ada 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 Parseller Üzerinde İmar Planı Tadilatı Yapılması İle İlgili Belediye İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

K A R A R   M E T N İ

Belediye Meclisinin07/03/2023 tarih ve 14 sayılı kararı ile ilçemiz Yeni Mahalle sınırları içinde bulunan 440 ada 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 parsellerin bulunduğu imar adasında mevcut yapılaşmaya göre plan tadilatı yapılması konusunun incelenmesi için Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verilmiştir.      

Belediye İmar Komisyonu 14/03/2022 tarihli toplantısında İlçemiz Yeni Mahalle sınırları içerisinde bulunan tapunun 440 ada 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 parsellerin bulunduğu imar adası hali hazırda Bitişik Nizam 4 Kat iken Ayrık Nizam 4 Kat olarak değişikliğinin yapılması talebi incelenmiştir bahse konu imar adasının da bulunduğu Kastamonu Caddesine cephe veren tüm adalar Bitişik 4 Kat olarak belirlendiğinden şehir planı bütünlüğü açısından değişiklik yapılmasının uygun olmadığına oy birliğiyle karar verilmiştir.      

Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda 14/03/2023 tarihli Belediye İmar Komisyonu raporunun kabul edilerek İlçemiz Yeni Mahalle sınırları içerisinde bulunan tapunun 440 ada 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 parsellerin bulunduğu imar adası hali hazırda Bitişik Nizam 4 Kat iken Ayrık Nizam 4 Kat olarak değişikliğinin yapılması talebi incelenmiştir bahse konu imar adasının da bulunduğu Kastamonu Caddesine cephe veren tüm adalar Bitişik 4 Kat olarak belirlendiğinden şehir planı bütünlüğü açısından değişiklik yapılmasının uygun olmadığına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ NİSAN / 2023 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

04.04.2023

Karar Sayısı

21

Karar Konusu

Belediye Başkanı 2022 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.

K A R A R   M E T N İ

 5393 sayılı Belediye Kanunun 56. maddesine göre Belediye Başkanı 2022 yılı faaliyet raporu görüşülmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi gereği Belediye Başkanının 2022 yılı faaliyet raporu görüşülmesi için Belediye Meclisi 1.Başkan Vekili Aziz ÖZELCİ başkanlığında yapıldı.            

Belediye Meclisi 1.Başkan Vekili tarafından 2022 yılını kapsayan faaliyet raporu okundu. Yapılan işaretleme oylama sonucunda Belediye Başkanı 2022 yılı faaliyet raporu oy birliği ile aynen kabul edildi.            

Eki : 1 ad. Belediye Başkanı 2022 Yılı Faaliyet Raporu ( 24 syf)