Araç Belediyesi
04.04.2023

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi gereği 08/03/2023 tarih ve 2777 sayılı yazımız ile Kaymakamlık Makamına gönderilen Belediye Meclisi 07/03/2023 tarihli Mart/2023 Olağan Meclis Toplantısında alınan 13 - 14 sayılı meclis kararlarının metinleri aşağıda sunulduğu gibidir.    

 

       ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ MART / 2023 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

07.03.2023

Karar Sayısı

13

Karar Konusu

Depremzedelerin Su ve Abonelik Ücretlerinin Görüşülmesi.

K A R A R   M E T N İ

06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş’da meydana gelen deprem afetleri nedeniyle 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet ettiği MERNİS kayıtları ve/veya ikametgahı tevsik edici resmi belgeler mülki idare amirliklerince kontrol edilerek afetzede olduğu tespit edilen ilçemizde ikamet etmek için ev kiralayan depremzede vatandaşlarımızın su aboneliklerinde abone ücreti ve güvence bedeli alınmamasına,      

31/12/2023 tarihine kadar depremzede vatandaşların ikamet ettiği meskenlerden katı atık ücreti alınmamasına ve meskenlerin su ücret tarifesinin aşağıdaki gibi belirlenmesine,                

       1 – 10 m³ mesken su ücreti ----------  1,00TL      

     11 – 20 m³ mesken su ücreti ----------  8,00TL

     21 – 30 m³ mesken su ücreti ---------- 15,53TL      

       Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ MART / 2023 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

07.03.2023

Karar Sayısı

14

Karar Konusu

Yeni Mah. 440 Ada 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 Parseller Üzerinde İmar Planı Tadilatı Yapılması.

K A R A R   M E T N İ

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 03/03/2023 tarihli gerekçe raporunda İlçemiz Yeni Mahalle sınırları içinde bulunan 440 ada 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 parsellerin bulunduğu imar adasında mevcut yapılaşmaya göre plan tadilatı yapılması gerekmekte olduğunda konunun Belediye Meclisinde görüşülmesini talep etmiştir.      

Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda İlçemiz Yeni Mahalle sınırları içinde bulunan 440 ada 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 parsellerin bulunduğu imar adasında mevcut yapılaşmaya göre plan tadilatı yapılması konusunun incelenmesi için Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.