Araç Belediyesi
2023 - KASIM KARAR ÖZETLERİ
Geri
10.11.2023

 T.C.

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

( Meclis Başkanlığı )

İ L A N

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi gereği 09/11/2023 tarih ve 3625 sayılı yazımız ile Kaymakamlık Makamına gönderilen Belediye Meclisi 07/11/2023 tarihli Kasım/2023 Olağan Meclis Toplantısında alınan 45 – 46 – 47 sayılı meclis kararlarının metinleri ve ekleri aşağıda sunulduğu gibidir. 

       ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ KASIM / 2023 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

07.11.2023

Karar Sayısı

45

Karar Konusu

2024 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi Hakkında Görüşülmesi.

K A R A R   M E T N İ

      Belediye Encümeninin 27/09/2023 tarih ve 54 sayılı kararı ile Belediye Meclisine sunulan ve Belediye Meclisinin 03/10/2023 tarih ve 42 sayılı kararı ile incelenmek üzere Belediye Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediye Plan ve Bütçe Komisyonunun 11/10/2023 tarihli komisyon raporu  ile Belediye Meclisine sunulan 2024 Mali Yılı Belediye Bütçesi Kararnamesi ve Belediye Gelir ve Gider Bütçesi esami tayini sureti ile madde madde okunarak aşağıda belirtildiği şekilde, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 62.maddesi gereği Belediye Meclisinin onayına sunuldu. 

 

Özel Kalem Müdürlüğü

4.095.000,00TL

Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü

625.000,00TL

Mali İşler Müdürlüğü

10.946.000,00TL

İtfaiye Çavuşluğu

6.856.000,00TL

Zabıta Amirliği

1.932.000,00TL

Fen işleri Müdürlüğü

44.888.000,00TL

Temizlik İşleri Müdürlüğü

658.000,00TL

TOPLAM

70.000.000,00TL

Vergi Gelirleri

5.648.000,00TL

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

8.065.000,00TL

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

6.025.000,00TL

Diğer Gelirler

34.430.000,00TL

Sermaye Gelirleri

15.832.000,00TL

TOPLAM

70.000.000,00TL

      Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretleme oylama sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 62. maddesi gereği 2024 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesinin 70.000.000,00TL. denk bütçe olarak kabul ve tasdikine toplantıya katılan meclis üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ KASIM / 2023 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

07.11.2023

Karar Sayısı

46

Karar Konusu

Çay Mahallesi 118 Ada Üzerinde İmar Planı Tadilatı Yapılması İle İlgili İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ve Tadilatın Onaylanması.

K A R A R   M E T N İ

      Belediye Meclisinin 03/10/2023 tarih ve 43 sayılı kararı ile İlçemiz Çay Mahallesi sınırları içinde bulunan 118 numaralı adada imar planı tadilatı yapılması konusunun incelenmesi için Belediye İmar Komisyonuna havale edilmiş, Belediye İmar Komisyonu 11.10.2023 Tarihli toplantısında Belediye Meclisinin 03.10.2023 Tarih ve 43 sayılı kararı ile havalesi yapılan İlçemiz Çay Mahallesi 118 ada üzerinde yapılması planlanan imar plan tadilatı Araç Karabük devlet yolu ile ada içerisindeki yolların bağlantısının düşük kot sebebi ile hali hazırda kullanımının mümkün olmadığı bölümlerin değiştirilerek uygun kotlu bölümlerle taşınması şeklinde bir tadilat olduğundan imar komisyonu tarafından uygun görülmüş ve konunun Belediye Meclisinde görüşülmesine karar verilmiştir.

     İlçemiz doğalgaz boru hattının ana caddenin karşısına geçirilmesini sağlamak amacıyla İlçemiz Çay Mahallesi 118 adada yapılan DAMPO Danışmanlık Araştırma Mimarlık Planlama LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanan uygulama İmar planının onaylanmasına, uygulama imar planının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı E-Plan Otomasyon Sistemi üzerinden  ve Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süreyle aksıya çıkartılmasına Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

       ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ KASIM / 2023 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

07.11.2023

Karar Sayısı

47

Karar Konusu

Çay Mahallesi 126 Ada 25, 26, 27 Parsellerde İlave İmar Planı Yapılması İle İlgili İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

K A R A R   M E T N İ

      Belediye Meclisinin 03/10/2023 tarih ve 44 sayılı kararı ile İlçemiz Çay Mahallesi sınırları içinde bulunan 126 ada 25, 26, 27 parselleri kapsayacak şekilde ilave imar planı yapılması konusunun incelenmesi için Belediye İmar Komisyonuna havale edilmiş, Belediye İmar Komisyonu 11.10.2023 Tarihli toplantısında Belediye Meclisinin 03.10.2023 Tarih ve 44 sayılı kararı ile havalesi yapılan Yapılması planlanan ilave imar planı ilçemiz eski yatılı bölge ilköğretim okulu arazisi ile birlikte iç içe olmakla birlikte yıkılan okula ait hali hazırda işler durumda olan kapalı spor salonuna da sahiptir ancak bölgenin tam imar sınırı olması ve yıkılan okul binasından sonra kapalı spor salonunun atıl kalmış olması gibi sebeplerle bölgede nüfus yoğunluğu oluşturmak amacı ile bölgede hali hazırda sosyal bir donatı olan kapalı spor salonunun da kullanılması amacı ile ilave imar planı yapılmasının uygun olduğuna ve konunun belediye meclisinde görüşülmesine karar vermiştir.

     Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda Çay Mahallesi 126 ada 25, 26, 27 parsellerde ilave imar planı yapılması için ilgili kurumlardan görüş sorulmasına, uygun görüş geldiği takdirde İlçemiz Çay Mahallesi sınırları içinde bulunan 126 ada 25, 26, 27 parselleri kapsayacak şekilde ilave imar planı yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI