Araç Belediyesi
2021 - KASIM OLAĞANÜSTÜ KARAR ÖZETLERİ
Geri
23.11.2021

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

                  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi gereği, 23/11/2021 tarihinde Kaymakamlık Makamına gönderilen Belediye Meclisi 23/11/2021 tarihli 2021/02 Olağanüstü Meclis Toplantısında alınan 53 sayılı meclis kararı aşağıda sunulduğu gibidir.

Karar Tarihi             : 23 Kasım 2021

Karar Sayısı              : 53

Karar Konusu          : İlçemizin Kargaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin Dağıtım Bölgesine Dahil Edilmesi Hakkında Görüşülmesi.

KARAR METNİ

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 70 inci maddesi uyarınca;

1.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen Kargaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin dağıtım bölgesine Belediyemizin de dahil edilmesine,

2.

Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için diğer belediyelerle müşterek hareket edilmesine,

3.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin;

         a)  Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak Araç/KASTAMONU Belediyesi sınırları içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmeksizin izin verileceğinin,

           b)  Araç/KASTAMONU Belediye sınırları içerisinde gerçekleştireceği doğal gaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin alt yapı çalışmaları kapsamında dağıtım şirketinden yüzey kaplama ve/veya zemin tahrip bedeli gibi (asfalt, parke, beton vb.) her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edilmeyeceği ve kaplamaların herhangi bir bedel talep edilmeksizin belediyemiz tarafından yapılacağının,

         c)  Araç/KASTAMONU Şehrinde, dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve alt yapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğinin,

         d)  Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılacağının,

         Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesine, Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretleme oylama sonucunda toplantıya katılan meclis üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.