Araç Belediyesi
ARAÇ BELEDİYESİ ve MİKROFİNANS KASTAMONU ŞUBESİ İŞBİRLİĞİNDE MİKROKREDİ PROJESİ
Geri
Araç Belediyesi
05.12.2020

Araç Belediye Başkanımız Sayın Satılmış SARIKAYA, girişimleri sonucunda Kastamonu Mikrofinans Şubesi’nin Araç ilçemize gelmesi hususunda TGMP Ankara Bölge Müdürü Ahmet Yılmaz ve Kastamonu Saha Sorumlusu Ebru Turhal ile makamında görüştü.

 

    Girişimci kadınlara hizmet vermek amacıyla kurulan ve 2011 yılında 77. Şube olarak faaliyetlerine başlayan Mikrofinans Kastamonu Şubesi, üretici kadınlara destek vererek daha çok üretim ve bu sayede de daha çok ekonomik katkı sağlamayı amaçlıyor.

 

    Bu kapsamda, Araç ilçemizde de dar gelirli kadınlara sermaye desteği verilerek ekonomik hayata katılmaları sağlanacak. Belediye Başkanımız Sayın Satılmış SARIKAYA, “Kadınlarımızın üretime katılması, ev ekonomilerine ve ilçe ekonomisine katkı sağlaması adına önemli bir adım. Bu konuda Belediyemizde gereken desteği sağlayacak “ dedi.

 

Mikrokredi projesine katılmak isteyen girişimci kadınlarımız kayıt için Araç Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne müracaat edebilirler. 

MİKROKREDİ KİME VERİLİYOR ?

                Mikrokredi Uygulaması Mikrokredi işlemlerinde 5 kişilik grup dinamiği uygulanmakta olup, kişinin beyanı dışında evrak istenmemektedir. Mikrokredi alan üyeler için teminat ve kefalet istenmemektedir. Grubun oluşturulmasının temel sebebi, gruptaki kişilerin birbirlerine yardımcı olmalarını ve dayanışmasını sağlamaktır.

                Mikrokredi uygulamasında, hiçbir varlığı olmayan dar gelirli kadınlar, kredi almada diğerlerine göre daima önceliklidir. Kredinin bir insan hakkı olması Mikrokredi'nin temel felsefesidir. Ticari bankalar teminat ve kefalete yani sağlanan güvenceye göre kredi verirken, Mikrokredi Programı ise insana kredi verilmesini esas almaktadır. Ticari bankalardan kredi alırken, ne kadar fazla teminatınız varsa, o kadar fazla kredi alırsınız. Mikrokredi de ise, “ne kadar aza sahipsen, o kadar fazla önceliğin vardır” anlayışı hâkimdir. Mikrokredi sistemine dâhil edilen üyeler bir yolculuğa çıkmış gibi görülür. Çünkü sistem içerisindeki her bir dar gelirli, yoksulluk sınırının üzerine çıkıncaya kadar destek almaya devam etmektedir.

MİKROFİNANS PROGRAMI

                Mikrofinans Programının uygulanması suretiyle, ilçemizde yaşayan özellikle dar gelirli kadınlara kredi imkânı sağlamak ve küçük çaplı işlerle yoksulluğun azaltılması hedeflenmektedir. Kadınların ekonomik hayata katkı sunması ve üretken hale gelmesi için mikro ölçüden başlayıp makro boyutlara doğru yatırım yapmalarını sağlamayı amaçlayan programın uygulamasında, kadınlar arasında birliktelik ve grup bilinci kazandırılmaktadır. Mikrofinans Programı kapsamında kredi alımlarında herhangi bir proje hazırlanmasına, kefil, senet ve ipotek gibi işlemlere gerek yoktur. Bunun yerine kişilerin ne iş yapacaklarına karar verip kendileri ile aynı sosyo - ekonomik özelliklere sahip mahalle sakinlerinden güvenilir beş kişilik bir grup oluşturmaları yeterlidir. Grup, her yönü ile benzer şartlara sahip; söz gelimi ekonomik durumları, sosyal durumları, ikamet yerleri benzer olan insanların oluşturduğu küçük topluluktur.

Projenin dar gelirli insanlara sağladığı kredi imkânının yanı sıra, dar gelirli insanları üretime teşvik etmesi, insanlar arasında birlik oluşturması ve iş imkânı oluşturması noktaları üzerinde durulmuştur. Kredi imkânı ile gerçekleştirilen yatırımlar, ilçe ekonomik ve ticaret hayatına katkı sunmakla beraber, dar gelirli kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilmelerine yardımcı olmaktadır. Böylelikle mikrofinans uygulaması, kadın girişimciliğine ve toplumda kadının statüsünün gelişmesine destek olmaktadır.