Araç Belediyesi
28.06.2024

Belediye Meclisi Temmuz / 2024 olağan meclis toplantısı aşağıda belirtilen gündem konularını görüişmek üzere 02 Temmuz 2024 Salı günü saat 16.30 'de Belediye Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 ilanen Duyurulur.
Temmuz /2024 Olağan Belediye Meclis Toplantisı Gündem Konularl
1) Yeşil Mahalle 354 Ada 21 Parsel Trafo Yeri Ayrilması için Plan Tadilatı Yapılması.
2) Kamu Kurum ve K uruluşlarindan ikinci El Araç Alimi Hakkında Görüşülmesi
3) Araç Belediyesi Personel Limited Şirketine Müdür Görevlendirilmesi Hakkında Görüşülmesi.
4) Su Ücret Tarifeleri Hakkında Görüşülmesi.