Araç Belediyesi
2023- 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Geri
08.08.2023

 

 

T.C.

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

( Meclis Başkanlığı )

 

İ L A N

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi gereği 11/08/2023 tarih ve 3284 sayılı yazımız ile Kaymakamlık Makamına gönderilen Belediye Meclisi 08/08/2023 tarihli 2023 Yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısında alınan 30 – 31 – 32 -  33 – 34 – 35 sayılı meclis kararlarının metinleri ve ekleri aşağıda sunulduğu gibidir.    

       ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ 2023 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

08/08/2023

Karar Sayısı

30

Karar Konusu

Doğalgaz Bölge Regülatörü Konulacak Alanın Kargaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş’ye Tahsis Edilmesi.

K A R A R   M E T N İ

      Kargaz Doğalgaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. 26/05/2023 tarih ve 1394 sayılı yazısında İlçemizin kesintisiz ve konforlu bir şekilde doğal gazı kullanması amacıyla iki adet bölge regülatörü tesis edilmesi gerekmektedir. Bölge regülatörü çevre emniyeti ile birlikte (5x5m.) 25 m2 lik bir alan kaplamaktadır. Etrafında yeşil alan ya da park olarak kullanılması sorun yaratmamaktadır. Ekli krokilerde belirtilen park alanlarına Kurumunuz görüşleriyle uygun bir noktasına tesis edilmek üzere imal edileceğinden, Bölge regülatörlerinin konulacağı alanların Şirketleri adına süresiz tahsis edilmesi talep etmiştir.      

İlçemizde doğalgaz bölge regülatörü konulacak yerlerin Kargaz Doğalgaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. 'ye tahsis edilmesi konusunun incelenmesi için Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine, gereği için Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ 2023 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

08/08/2023

Karar Sayısı

31

Karar Konusu

Çay Mahallesi 123 ada 150 Parsel Civarında Bulanan Parsellerde Yapılan İmar Planı Tadilatının Onaylanması

K A R A R   M E T N İ

Belediye Meclisinin 01/11/2022 tarih ve 43 sayılı kararı ile İlçemiz Çay Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun 123 ada 150 parsel numaralı taşınmaz civarında bulunan 18. madde uygulaması görmemiş diğer parseller üzerinde plan tadilatı yapılması konusunun incelenmesi için Belediye İmar Komisyonuna havale edilmiş, Belediye İmar Komisyonu 09/11/2022 tarihli toplantısında Belediye Meclisinin 01/11/2022 Tarih ve 43 sayılı kararı ile havalesi yapılan İlçemiz Çay Mahallesi sınırları içerisinde Mülkiyeti  belediyemize  ait 123 ada 150 parsel numaralı, taşınmaz ve çevresinde bulunan 18. madde uygulaması görmemiş diğer parseller üzerinde plan tadilatı yapılması konusu incelenmiş tarafımızca uygun görülmüş ve plan tadilatı yapılması için konunun Belediye Meclisinde görüşülmesine karar verilmiştir. Belediye Meclisinin 06/12/2022 tarih ve 45 sayılı kararı ile 09/11/2022 tarihli Belediye İmar Komisyonu Raporu kabul edilerek ilçemiz Çay Mahallesi sınırları içerisinde Mülkiyeti  belediyemize  ait 123 ada 150 parsel numaralı taşınmaz ve çevresinde bulunan 18. madde uygulaması görmemiş diğer parseller üzerinde toplu konut alanı ayrılacak şekilde İmar Planı Tadilatı yapılmasına karar verilmiştir.      

DAMPO Danışmanlık Araştırma Mimarlık Planlama LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanan uygulama İmar planı 04/07/2023 tarihinde UİP-371020130 PİN numarası ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı E-Plan Otomasyon Sistemi üzerinden  ve Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süreyle aksıya çıkartılmış olup, askı süresince herhangi bir itiraz olmamıştır. DAMPO Danışmanlık Araştırma Mimarlık Planlama LTD. ŞTİ tarafından hazırlanan İlçemiz Çay Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun 123 ada 150 parsel numaralı taşınmaz civarında bulunan 18. madde uygulaması görmemiş diğer parseller üzerinde yapılan plan tadilatının onaylanmasına Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ 2023 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

08/08/2023

Karar Sayısı

32

Karar Konusu

HES Projesinin Yapılacağı Alanın İlave İmar Planının Onaylanması.

K A R A R   M E T N İ

Belediye Meclisinin 06/12/2022 tarih ve 47 sayılı kararı ile Belediyemize ait Adil Acar Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Araç Çayı üzerinde yapılacak HES proje alanının belediye imar planı sınırları içerisine alınması konusunun incelenmesi için Belediye İmar Komisyonuna havale edilmiştir. Belediye İmar Komisyonu 13/12/2022 tarihli toplantısında İlçemiz Yukarıaraç Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Adil Acan Elektrik Enerji Üretim A.Ş. tarafından yaptırılacak HES projesinin bulunduğu alanın Belediye imar planı sınırları içerisine dahil edilmesi konusu incelenerek elektrik üretiminin Belediyemize ekonomik olarak katkı sağlaması yanında ek olarak üretim için kullanılacak suyun depolanacağı gölet çevresinin de mesire alanı olarak kullanılmak üzere düzenlenebilmesi için bölgenin mevcut imar planına dahil edilmesinin uygun olduğuna karar vermiş olup, Belediye meclisinin 05/01/2023 tarih ve 4 sayılı kararı ile  13/12/2022 tarihli Belediye İmar Komisyonu raporu kabul edilerek Adil Acar Elektrik Enerji Üretim A.Ş. tarafından yaptırılacak HES projesinin bulunduğu alan üzerine imar planı  yaptırılmasına karar verilmiştir.      

DAMPO Danışmanlık Araştırma Mimarlık Planlama LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanan ilave İmar planı 04/07/2023 tarihinde UİP-371020130 PİN numarası ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı E-Plan Otomasyon Sistemi üzerinden ve Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süreyle aksıya çıkartılmış olup, askı süresince herhangi bir itiraz olmamıştır. DAMPO Danışmanlık Araştırma Mimarlık Planlama LTD. ŞTİ tarafından hazırlanan İlçemiz Yukarıaraç Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Adil Acar Elektrik Enerji Üretim A.Ş. tarafından yaptırılacak HES projesinin bulunduğu alanın Belediye imar planı sınırları içerisine dahil edilerek yapılan ilave imar planının onaylanmasına Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ 2023 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

08/08/2023

Karar Sayısı

33

Karar Konusu

Sanayide Yapılacak Dükkanların Satışının Yapılması İçin Encümene Yetki Verilmesi.

K A R A R   M E T N İ

       İlçemiz Çay mahallesi mülkiyeti belediyemize ait tapunun 473 ada 4 parsel üzerine Belediyemiz tarafından dükkan yapılacaktır. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi gereği dükkanların proje üzerinden satışının yapılmasına, satışının yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ 2023 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

08/08/2023

Karar Sayısı

34

Karar Konusu

Araç Halk Eğitim Merkezine Yapılan Taşınmaz Tahsislerinin Kaldırılması.

K A R A R   M E T N İ

Belediye Meclisinin 06/01/2022 tarih ve 10 sayılı kararı ile İlçemiz Yeni Mahalle İbrahim İplikçioğlu Sokak No: 11 adresindeki Ticaret ve Kültür sitesi bodrum kat 30 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın Araç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Protokolü kapsamında açılacak kurslarda kurs eğitim yeri olarak kullanılmak üzere Araç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına 5393 sayılı Belediye Kanunu 'nun 18/e ve 75/d maddeleri gereği protokol süresince elektrik, ısınma vb. giderlerin belediyemiz tarafından karşılanmak üzere bedelsiz olarak tahsis edilmesine karar verilmiştir.  

Araç Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kullanılmak üzere Araç Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilen Ticaret ve Kültür sitesi bodrum katta bulunan belediyemize ait 30 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın üzerindeki tahsisin kaldırılmasına Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ 2023 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARARI

Karar Tarihi

08/08/2023

Karar Sayısı

35

Karar Konusu

Türk Kızılayı Araç İlçe Temsilciliğine Yapılan Tahsisin Kaldırılması

K A R A R   M E T N İ

Belediye Meclisinin 06/04/2021 tarih ve 26 sayılı kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e ve 75/d maddeleri gereği İlçemiz Yeni Mahalle Ayanoğlu Sokak No:21 adresindeki Araç Kültür ve İş Merkezi Binasında mülkiyeti Belediyemize ait 1. Katta bulunan 23 ve 24 no.lu işyerlerinin Türk Kızılay’ı Kastamonu Şubesi Araç Temsilciliğine 3 (üç) yıllığına elektrik, ısınma vb. giderlerin belediyemiz tarafından karşılanmak üzere bedelsiz olarak tahsis edilmiştir.      

Türk Kızılay’ı Kastamonu Şubesi Araç Temsilciliğine tahsis edilen Araç Kültür ve iş merkezinde bulunan belediyemize ait 23 ve 24 nolu işyerlerinin tahsis sürelerinin bitiminde tahsislerinin kaldırılmasına Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu Belediye Meclis Üyeleri Adem ÖZDEMİR, Sevcan İLHAN, İbrahim ALAYBEYOĞLU ve Nurettin GÜLERYÜZ'ün  red oylarına karşılık toplantıya katılan diğer meclis üyelerin kabul yönündeki oyları ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI