Araç Belediyesi
2022 - TEMMUZ KARAR ÖZETLERİ
Geri
07.07.2022

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi gereği 08/07/2022 tarihinde Kaymakamlık Makamına gönderilen Belediye Meclisi 05/07/2022 ve 07/07/2022 tarihli Temmuz 2022 Olağan Meclis Toplantısında alınan 31-32 sayılı meclis kararları metinleri aşağıda sunulduğu gibidir.           

Karar Tarihi             : 05 Temmuz 2022

Karar Sayısı              : 31

Karar Konusu          : İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğünden (İETT) Otobüs Alınması

KARAR METNİ

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü İdari Encümeninin 04/07/2022 tarih ve 45263 sayılı kararı ile  İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış olan 34 AD 5458 plakalı 1997 model Mercedes O 345 marka otobüs 4.000,00 TL+ KDV bedelle Belediyemize satışının yapılmasına karar verilmiştir.

     İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait 34 AD 5458 plakalı 1997 model Mercedes O 345 marka otobüsün KDV hariç 4.000,00TL(dörtbinTürklirası) bedel ile 237 sayılı kanunun 10. Maddesi gereği satın alınmasına, (alım satımda doğabilecek her türlü vergi, resim, harç veya masraf tarafımıza ait olmak kaydıyla) aracın Belediyemiz adına devir iş ve iş ve işlemleri için Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının görevlendireceği Belediye personeline yetki verilmesine, kararın gereği için Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda meclis toplantısına katılanların oybirliği ile karar verildi.

 

Karar Tarihi             : 07 Temmuz 2022

Karar Sayısı              : 32

Karar Konusu          : Araç Belediyesi Personel Limited Şirketine Müdür Görevlendirilmesi Hakkında Görüşülmesi

KARAR METNİ

24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ‘nin 127 maddesi : 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 gereği  4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalışan personelin işçi statüsüne geçirilmesi için 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 126' ncı maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Ek-20' nci maddesi gereği kurulan Araç Belediyesi Personel Ltd. Şti. Müdürlüğü görevini yürüten Ümit ERSOY’un görev süresi dolduğundan Belediye Meclisinin 06/04/2021 tarih ve 29 sayılı kararı ile Belediyemize ait Araç Belediyesi Personel Şirketi Müdürlüğü görevini Ümit ERSOY'un yürütmesine karar verilmiş olup, Ümit ERSOY Araç Noterliğinin 15/06/2022 tarih ve 01333 yevmiye nolu İstifanamesi ile istifa etmiştir.

     Araç Belediyesi Personel Limited Şirketinde çalışan Kıvanç HALICI'nın Araç Belediyesi Personel Limited Şirketi müdürü olarak görevlendirilmesine, şirket bünyesinde çalışan en yüksek maaş alan personelin aylık ücretinin üzerinde olacak şekilde şirket müdürünün maaşının belirlenmesi ve şirket müdürü ile hizmet sözleşmesi yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine, kararın gereği için Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.