Araç Belediyesi
2022 - ŞUBAT KARAR ÖZETLERİ
Geri
01.02.2022

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi gereği, 02/02/2022 tarihinde Kaymakamlık Makamına gönderilen Belediye Meclisi 01/02/2022 tarihli Şubat 2022 Olağan Meclis Toplantısında alınan 11-12-13 sayılı meclis kararları metinleri aşağıda sunulduğu gibidir.

Karar Tarihi             : 01 Şubat 2022

Karar Sayısı              : 11

Karar Konusu          : Yukarıaraç Mahallesi 331 Ada 2 Parselde İhdas ve Parsel Artığı Satışı için Belediye Encümenine Yetki verilmesi hakkında görüşülmesi.

KARAR METNİ

  KASMAP Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosun harita mühendisi 2020/0701555 Dip. Nolu Oğuzhan GÜLTEKİN tarafından hazırlanan ekli kadastro işlem dosyasındaki krokide görülen ilçemiz Yukarıaraç  Mahallesi 331 ada 2 parselin bitişiğinde bulunan "A" ile gösterilen kadastro harici artık parselin Belediyemiz adına ihdasen tescil işlemi yapılmasına, ihdas işleminden sonra “A” ile gösterilen kısmın 3194 sayılı İmar Kanunun 17. Maddesi gereği Yukarıaraç Mahallesi 331 ada 2 numaralı parsel maliklerine satışının yapılmasına, satış iş ve işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar Tarihi             : 01 Şubat 2022

Karar Sayısı              : 12

Karar Konusu          : Şehirlerarası Otobüs Terminali Araç Giriş Çıkış Ücret Tarifesinin Belirlenmesi Hakkında Görüşülmesi.

KARAR METNİ

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda karayoluyla yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetler dikkate alınarak, karayolu yolcu taşımacılığı alanında terminal işletmeciliği yapmaya yetkili olan T1 ve T2 yetki belgesi sahibi işletmecilerin, terminallerden çıkış yapan taşıtlar ile terminal alanı içerisinde bulunan otoparkları kullanan taşıtlardan alabilecekleri tavan ücretlerini belirlemek amacı ile 31/12/2021 tarih ve 31706 sayılı resmi gazete yayımlanan Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğin 5. Maddesinde İl nüfusu 100.001-150.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin %45’ini, aşmamak kaydıyla kendi ücret tarifelerini belirlerler. Ancak terminalin bulunduğu ilçenin il merkezine olan uzaklığının büyükşehir olan illerde 50 kilometreden fazla, diğer illerde ise merkez ilçenin dışında olması halinde; belirlenen ücret tarifeleri ayrıca %25 ilave indirim yapılarak uygulanır. Denildiğinden tebliğin ekinde bulunan tavan ücret aşılmamak üzere 1/1/2022 tarihinden itibaren 6 ay süreyle aşağıdaki tablodaki gibi uygulanmasına Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

BELEDİYE TERMİNAL ÜCRETİ

 

YETKİ BELGESİ TÜRÜ

 

AÇIKLAMA

OTOMOBİL ÇIKIŞ ÜCRETİ (TL)

OTOBÜS ÇIKIŞ ÜCRETİ (TL)

8 Koltuk  ve altı

9-15 koltuklu

16-24 Koltuklu

25-34 Koltuklu

35-45 Koltuklu

46 Koltuk ve Üzeri

A,  B,  D

 

100  Km üstü (uluslararası/şehirler arası taşımalar için)

Ücretsiz

 

4,00

 

7,50

 

11,50

 

15,00

 

20,00

A, B, D

100 Km altı (uluslararası/şehirlerarası taşımalar için)

Ücretsiz

 

2,00

 

4,00

 

6,50

 

7,50

 

10,00

D

İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan

Ücretsiz

1,25

 

2,50

4,00

5,00

7,00

A,  B,  D

Transit (Terminali ara durak olarak

Kullananlardan)

Ücretsiz

 

1,25

 

2,50

 

4,00

 

5,00

 

7,00

YOLCU  TERMİNALİ  OTOPARK ÜCRET  TARİFESİ  (TL)

 

OTOPARKTA GİRİŞ ÇIKIŞ YAPAN TAŞIT TÜRÜ

0-25 (0-50) DAKİKA

1 SAATE KADAR

1 SAATTEN SONRA 12 SAATE KARAD HER SAAT İÇİN İLAVE

12 SAATEN SONRA 24 SAATE KADAR HER SAAT İÇİN İLAVE

24 SAATTEN SONRA HER SAAT İÇİN İLAVE

AYLIK ABONNMAN ÜCRETİ

Otobüsler

ÜCRETSİZ

ÜCRETSİZ

ÜCRETSİZ

ÜCRETSİZ

ÜCRETSİZ

 

Ticari Otomobiller (Taksiler)

ÜCRETSİZ

ÜCRETSİZ

ÜCRETSİZ

ÜCRETSİZ

ÜCRETSİZ

 

Özel Otomobiller (Resmi Olanlar dahil)

ÜCRETSİZ

ÜCRETSİZ

ÜCRETSİZ

ÜCRETSİZ

ÜCRETSİZ

 

 

Karar Tarihi             : 01 Şubat 2022

Karar Sayısı              : 13

Karar Konusu          : Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü 6 Nolu Genelgesi Gereği Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Hakkında Görüşülmesi

KARAR METNİ

Belediye meclisinin 06/01/2022 tarih ve 5 sayılı kararı ile Belediyemiz birimlerinde çalışan tam zaman sözleşmeli personellerin, 06/01/2022 tarih ve 6 sayılı kararı ile kısmi zaman sözleşmeli avukatın 2022 yılında alacağı ücretler belirlenmiştir.

      5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2022 yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesine, sözleşme ücretlerinin tespitine ve ödenmesine ilişkin olarak 1/1/2022-30/6/2022 döneminde geçerli olmak üzere tesis edilecek işlemler Hazine ve Maliye Bakanlığının 6/1/2022 tarihli ve 3 Sıra No’lu Genelge ile duyurulmuş, 22/1/2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19/1/2022 tarihli ve 7351 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 38 nci madde uyarınca; 6/1/2022 tarihli ve 3 Sıra No’lu Genelgeye ekli (1) ve (2) sayılı Cetveller, 22/1/2022 tarihli ve 6 Sıra No’lu Genelge ile 1/1/2022 tarihinden geçerli olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

      Bu kapsamda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereği 2022 mali yılı içerisinde (takvim yılı) Belediyemiz bünyesinde Tam Zaman Sözleşmeli olarak çalıştırılacak T.H.sınıfı 8595 ünvan kodlu 4 adet Ekonomist'e yılın birinci ve ikinci altı ayında aylık ücret olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Konulu 22/01/2022 tarih ve 6. Sıra nolu Genelge ekinde yer alan "5393 sayılı Belediye Kanun Çerçevesinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin Unvan Bazında Ücret Tavanları" konulu ( 1 ) sayılı cetvelde “Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret Tavan” sütununda belirtilen 6.164,81TL ücretin aylık NET ödenmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereği 2022 yılı içerisinde (takvim yılı) Tam Zaman Sözleşmeli olarak çalıştırılacak  Peyzaj Mimarına birinci ve ikinci altı ayında aylık ücret olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Konulu 22/01/2022 tarih ve 6. Sıra nolu Genelge ekinde yer alan “ 5393 sayılı Belediye Kanun Çerçevesinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin Unvan Bazında Ücret Tavanları “ konulu ( 1 ) sayılı cetvelde “657 sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı” sütununda belirtilen aylık 7.288,18TL ücretin net ödenmesine,

     2022 yılı içerisinde (takvim yılı) kısmi zaman sözleşmeli çalıştırılacak olan Avukata birinci ve ikinci altı ayında aylık ücret olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Konulu Genelge ekinde yer alan “ 5393 sayılı Belediye Kanun Çerçevesinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin Unvan Bazında Ucret Tavanları “ konulu 1 sayılı cetvelde “Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ucret Tavanında” belirtilen  3.422,90TL ücretin aylık net ödenmesine Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.