Araç Belediyesi
2022 - EKİM KARAR ÖZETLERİ
Geri
10.10.2022

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi gereği 05/10/2022 tarihinde Kaymakamlık Makamına gönderilen Belediye Meclisi 04/10/2022 tarihli Ekim/2022 Olağan Meclis Toplantısında alınan 39-40-41 sayılı meclis karar metinleri aşağıda sunulduğu gibidir.    

Karar Tarihi             : 4.10.2022

Karar Sayısı              : 39

Karar Konusu          : 2023 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi Hakkında Görüşülmesi.

KARAR METNİ

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/09/2022 tarihli gerekçe raporu üzerine; Belediyemizin 2023-2025 Mali Yılı Bütçe Tasarısı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 62. maddesine istinaden hazırlık bütçesi 35.000.000,00TL gelir, 35.000.000,00TL gider olarak hazırlanarak encümene sunulmuştur.

Belediye Encümeninin 28/09/2022 tarih ve 62 sayılı kararı ile Mali Yılı Bütçe Tasarısı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 26. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. maddesi “a” bendi gereğince aynen kabulüne ve yine aynı kanunun 62. maddesine istinaden Belediye Meclisine sunulmasına karar verilmiştir.         

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. Maddesi gereği 2023 Mali Yılı Belediye Hazırlık Bütçesini incelenmek üzere Belediye Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

    

Karar Tarihi             : 4.10.2022

Karar Sayısı              : 40

Karar Konusu          : İlçemiz Kavak Köyü Muhtarlığının Otobüs Talebi Hakkında Görüşülmesi.

KARAR METNİ

İlçemiz Kavak Köyü Muhtarlığı 23/09/2022 tarihli yazısı ile Belediyemizde bulunan kullanmadığımız bir adet otobüsü Kavak Köyü tüzel kişiliği adına sosyal faaliyetlerde kullanmak üzere taraflarına verilmesini talep etmiştir.    

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta iken ekonomik ömrünü doldurduğundan hurdaya ayrılarak hizmet dışı bırakılan 37 HA 527 plakalı (eski plaka) 1985 model MAN SL 200 marka otobüsün hurdasının satışının yapılmasına, satış işlemlerinin yürütülmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi             : 4.10.2022

Karar Sayısı              : 41

Karar Konusu          : Araç Belediyesi Personel. Ltd. Şti’nin SGK’ya Olan Borçları Hakkında Görüşülmesi.

KARAR METNİ

Belediye Meclisinin 06/02/2018 tarih ve 15 sayılı kararı ile Belediyemizde hizmet alımı yolu ile çalışan personelin Belediye Şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesi için 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 126' ncı maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Ek20' nci maddesi gereği %100 Sermayeli Araç Belediyesi Personel Limited Şirketinin kurulmasına, belediyenin %100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına karar verilmiştir.

 

 

SIRA

İL

İLÇE

MAH.

ADA

PARSEL

ADA (YENİ)

PARSEL  (YENİ)

BAĞIMSIZ

B.

NİTELİK

1

KASTAMONU 

ARAÇ

YENİ

136

12

415

1

15

 

İŞ YERİ

2

KASTAMOUN

ARAÇ

YENİ

136

12

415

1

16

 

İŞ YERİ

3

KASTAMONU

ARAÇ

YENİ

136

12

415

1

23

 

İŞ YERİ

4

KASTAMONU

ARAÇ

YENİ

136

12

415

1

24

 

İŞ YERİ

5

KASTAMONU

ARAÇ

YENİ

415

1

 

 

28

 

İŞ YERİ

6

KASTAMONU

ARAÇ

İNÖNÜ

304

18

 

 

 

373,77

ARSA

7

KASTAMONU

ARAÇ

İNÖNÜ

304

19

 

 

 

374,39

ARSA

8

KASTAMONU

ARAÇ

İNÖNÜ

304

20

 

 

 

374,97

ARSA

9

KASTAMONU

ARAÇ

İNÖNÜ

304

21

 

 

 

322,14

ARSA

10

KASTAMONU

ARAÇ

İNÖNÜ

304

24

 

 

 

372,34

ARSA

11

KASTAMONU

ARAÇ

İNÖNÜ

305

25

 

 

 

372,72

ARSA

12

KASTAMONU

ARAÇ

ÇAY

261

4

 

 

 

1905,49

ARSA

13

KASTAMONU

ARAÇ

ÇAY

261

5

 

 

 

1905,48

ARSA

14

KASTAMONU

ARAÇ

ÇAY

261

6

 

 

 

1905,48

ARSA

15

KASTAMONU

ARAÇ

ÇAY

123

150

 

 

 

39232,7

ARSA

     

Belediyemizin %100 hisse ile kurucusu olduğu Araç Belediyesi Personel Limited Şirketinin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına karşılık Belediyemize ait yukarıda bilgileri bulunan taşınmazların teminat olarak gösterilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.