Araç Belediyesi
2021 - TEMMUZ KARAR ÖZETLERİ
Geri
06.07.2021

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

           5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi gereği, 08/07/2021 tarihinde Kaymakamlık Makamına gönderilen Belediye Meclisi 06/07/2021 tarihli Temmuz / 2021 Olağan Meclis Toplantısında alınan 42-43 sayılı meclis kararları ve ekleri aşağıda sunulduğu gibidir.

Karar Tarihi             : 06 Temmuz 2021

Karar Sayısı              : 42

Karar Konusu          : Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı İle Kardeş Şehir Olunması.

KARAR METNİ

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (p) bendinde, ‘Yurt içindeki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına kardeş kent ilişkileri kurulmasına ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek’ denildiğinden.

       Ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkileri geliştirmek üzere Belediyemiz açısından faydalı olacağı düşünüldüğünden Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Kardeş Kent ilişkisi kurulmasına, konu ile ilgili yapılacak olan protokol, anlaşma, resmi işlemler vs. tüm işlerde Belediye Başkanı Satılmış SARIKAYA'ya yetki verilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi             : 06 Temmuz 2021

Karar Sayısı              : 43

Karar Konusu          : Hayat Boyu Öğrenme İşbirliği Protokolü Kapsamında Araç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Kurs Yeri Temini Hakkında Görüşülmesi.

KARAR METNİ

Belediye Başkanlığımız ile Araç İlçe Milli Eğitim arasında hayat boyu öğrenme kapsamında, etkinlik, faaliyetler düzenleyerek ve kurslar açarak vatandaşlarımızın hayat boyu öğrenmeye katılımını artırmak amacı ile 15/03/2021 tarihinde protokol imzalanmıştır.

     İmzalan protokolün Yükümlülükler Bölümü Araç Belediye Başkanlığı Yükümlülükleri 6.2.3. maddesinde “Protokol kapsamında yapılacak etkinliklere, faaliyetlere ve açılacak kurslara yer temini sağlar.”denilmekte olup,

    İlçemiz Yeni Mahalle Ayanoğlu Sokak No:21 adresinde Araç Kültür ve İş Merkezi Binasında 3.katta bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 27 bağımsız bölüm numaralı (fuaye salonu) çok amaçlı salonun,  Araç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Protokolü kapsamında açılacak kurslarda kurs eğitim yeri olarak kullanılmak üzere Araç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e ve 75/d maddeleri gereği protokol süresince elektrik, ısınma vb. giderlerin belediyemiz tarafından karşılanmak üzere bedelsiz olarak tahsis edilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu oy birliği ile karar verilmiştir.