Taşeron İşçilerin işçi statüsüne geçirilmesi sınav kurulu kararı

TAŞERON İŞÇİLERİN İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLMESİ SINAV KURULU KARARI