Taşeron İşçilerin İşçi statüsüne geçirilmesi kesin liste.

TAŞERON İŞÇİLERİN İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLMESİ KESİN LİSTE